Brezplačna dostava pri nakupu nad 59,99 €

Pogoji poslovanja

 1. Splošne odredbe pogojev poslovanja

 

Imetnik vseh pravic na spletni strani Igračkedenis.si in ponudnik prodajnih storitev preko te storitve je Eurom Denis Toys d.o.o. Ljubljana, R Slovenija,

 

Splošni pogoji spletne trgovine Igračkedenis.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Uporaba storitev Eurom Denis Toys d.o.o. in vsa povezana spletna mesta in storitve na področju EuromDenis.si meni, da so potrošniki seznanjeni ves čas s temi pogoji prodaje (v nadaljevanju: Pogoji), in so v celoti razumljeni in sprejeti.

Ti pogoji se nanašajo na pravice in obveznosti, ki se nanašajo na nakup izdelkov ali storitev prek internetne prodaje, ter pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o prodaji na daljavo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) med potrošnikom kot končnega kupca z Euro Denis d.o.o., se štejejo za sestavni deli takih pogodb.

Ponudnik internetnih storitev je Eurom Denis Toys d.o.o, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Uporabnikom se naroči, da se pred nakupom seznanijo s temi določili in pogoji, ter jih redno preverjajo, da se zavedajo vseh svojih pravic in obveznosti.

Eurom Denis Toys d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje brez obveznosti predhodnega obvestila in ne odgovarja za morebitne posledice, ki izhajajo iz takih sprememb. Zgornje spremembe bodo začele veljati z objavo na spletni strani EuromDenis.si

Eurom Denis Toys d.o.o. si pridržuje pravico kadarkoli in brez predhodnega obvestila prekiniti storitev, spremeniti vsebine storitev ter podstrani, ki so sestavni del spletne trgovine Igračkedenis.si in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb. Zgornje spremembe bodo začele veljati takoj, ko so objavljene na spletni strani EuromDenis.rs.

Eurom Denis Toys d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb, omejitev ali prekinitev storitev kadar koli brez predhodnega obvestila, vključno z delno ali celotno omejitvijo dostopa, kot tudi zagotavljanja določenih storitev za uporabnike, ki kršijo določbe teh pogojev.

Uporaba in nakup na igračkedenis.si se odobri izključno polnoletnim osebam. Uporaba spletne strani igrackedenis.si otrokom in mladoletnikom ni dovoljena, starši oz. skrbniki pa morajo biti na pozorni. V nasprotnem primeru prevzamejo vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz nepravilne uporabe zato Eurom Denis d.o.o. ni odgovoren za morebitne posledice take uporabe.

OPOMBA:

Slike izdelkov na Igračkedenis.si so reprezentativne in simbolične. Slika, ki prikazuje izdelek za trgovino internetne strani igračkedenis.si ni nujno, da se ujema z dejansko obliko in vsebino izdelka. Stranka zaradi tega ne more uveljavljati reklamacij. Eurom Denis Toys d.o.o. si prizadeva objavljati točne in ažurne informacije o izdelku, vendar ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost izdelkov.

 1. Pogoji prodaje

 

 1. Sklepanje in prekinitev pogodbe o prodaji

Ti pogoji, kot tudi posebni pogoji prodaje, ki so pisani v informacijah pri nekaterih izdelkih, predstavljajo ponudbo Eurom-Denis-Toys d.o.o. za sklepanje pogodbe in uporabnika spletne strani kot stranko. Stranka s svojo registracijo sprejme pogoje poslovanja, kar se šteje, da je sklenjena pogodba med uporabnikom in Eurom-Denis-Toys d.o.o. v skladu s pogoji prodaje, določenih v teh pogojih.

Vsebina in komercialni namen pogodbe je nakup izbranih izdelkov ali storitev preko internetne trgovine igračkedenis.si v zameno za plačilo - cene tega izdelka ali storitve. Pogodba se prek interneta zaključuje z komunikacijo na daljavo (pogodba na daljavo).

Pogodba stopi v veljavo in zavezuje v trenutku, ko, v fazi zaključevanja prodajnega procesa, uporabnik potrdi naročilo v spletni trgovini igračkedenis.si.

-              V postopku registracije ali ustvarjanja računa, mora uporabnik izbrati naziv oz. ime, s katerim bo ustvarjal nakupe in prejemal usluge, zato mora zagotoviti veljavno telefonsko številko in e-poštni naslov. Vsi podatki, potrebni za registracijo ali ustvarjanje uporabniškega računa, morajo biti resnični, pri čemer je uporaba drugih podatkov izrecno prepovedana.

-              Uporabniški račun je ustvarjen samo za eno osebo in ni dovoljeno, da tretjim osebam sporoča podatke o registraciji ali računu. Uporabnik je dolžan hraniti podatke o varnostnem geslu in uporabniškem računu. Ni dovoljeno uporabljati račun nekoga drugega.

-              V primeru kršitve določb pogojev tega poglavja, Eurom Denis Toys d.o.o. si pridržuje pravico do brezplačnega ugasnjenja uporabniškega računa brez obveznosti odškodnine uporabnika za morebitne stroške ali škodo.

-              Pogodba začne veljati, ko je opravljena registracija uporabnika, oziroma od dneva, ko uporabnik sprejme sklenitev takšnega sporazuma.

-              Ob sklenitvi pogodbe, bodo kupcu oz. uporabniku dostavljeni naslednji podatki: potrdilo o sklenjeni pogodbi, obvestila 1 Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list .....), pogoji poslovanja in obvestilo o pravici do enostranske odpovedi pogodbe.

-              Uporabnik lahko odpove pogodbo v roku štirinajstih (14) dneh od datuma podpisa, brez navedbe razloga.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe. Možnosti odstopa od pogodbe ni pri nakupu programske opreme ali avdio in video nosilcev, če je potrošnik odprl varnostni pečat.

Da bi uporabnik uveljavil pravico do enostranske odpovedi pogodbe mora o svoji odločitvi obvestiti Eurom-Denis-Toys d.o.o., da enostransko prekine pogodbo pred rokom in nedvoumno izjavo posreduje na pe608@eurom-denis-toys.si .

Obrazec za enostransko odpoved pogodbe, ki se nahaja tu, lahko uporabnik elektronsko izpolni in pošlje. Eurom Denis Toys d.o.o. bo nemudoma zagotovil potrdilo o prejemu obvestila o enostranski odpovedi pogodbe po elektronski pošti.

Če uporabnik enostransko odpove pogodbo, se opravi vračilo denarja v enakem znesku kot je bila opravljena kupnina, vključno s stroški dostave, najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva ko je Eurom-Denis-Toys d.o.o prejme uporabnikovo odločitev o enostranskem prenehanju pogodbe.

Vračilo se izvede na transakcijski račun, ki ga potrošnik navede na enostranskem odstopnem obrazcu pogodbe.

Uporabnik je dolžan dostaviti blago na naslov Denis trgovina Velenjka, Celjska cesta 40, 3320 Velenje, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, ko je Eurom-Denis-Toys d.o.o. prejel odločitev o enostranskem prenehanju Sporazuma. Uporabnika se prosi, da pokliče na telefon 03/292 63 30 ali pošlje sporočilo na el-naslov pe608@eurom-denis-toys.si , da bi mu lahko pojasnili postopek za vračilo blaga.

Uporabnik je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki izhaja iz ravnanja z blagom, razen tistega, kar je potrebno za določitev narave, značilnosti in funkcionalnosti blaga.

 1. Reklamacije in ugovori

Naročeni izdelki so pakirani tako, da se, ob običajni manipulaciji pri prevozu, ne morejo poškodovati. Kupec je dolžan pregledati embalažo pošiljke ob prevzemu paketa. Če ima pošiljka oz embalaža vidne poškodbe / okvare, priporočamo, da kupec ne sprejme pošiljke, saj obstaja možnost, da je tudi izdelek v embalaži poškodovan. Z zavrnitvijo prevzema pošiljke bo kurirska služba vrnila pošiljko pošiljatelju Eurom Denis Toys d.o.o. z opombo, da pošiljka vsebuje napako.

Pritožbe v zvezi z napakami izdelka ali kakršnim koli drugim ugovorom se lahko pošljejo pisno po elektronski ali navadni pošti ali ustno preko telefona:

• po telefonu 03/292 63 30

• po elektronski pošti na: pe608@eurom-denis-toys.si

• po pošti na naslov: Denis trgovina Velenjka, Celjska cesta 40, 3320 Velenje

 

V utemeljenem zahtevku, je možno odpovedati pogodbo z vračilom vplačanega zneska, popusta ali zamenjave izdelka.

V primeru, da je embalaža na zunaj nepoškodovana, izdelek pa poškodovan ali nedelujoč, mora kupec poslati fotografijo omenjenega izdelka, da bo sprejet na podlagi fizičnih dokazov. Eurom- Denis-Toys d.o.o. bo zadevo prevzel v reševanje reklamacije, poškodovanega, pokvarjenega ali napačno dobavljenega izdelka na lastne stroške, če se ugotovi, da je pritožba utemeljena in da kupec ni vplival na okvaro, poškodbo ali kakršen koli manjka blaga. V primeru utemeljene pritožbe, strošek zamenjave izdelka z novim, nosi v celoti Eurom-Denis-Toys d.o.o.

V primeru spora glede upravičenosti pritožbe in / ali kako se izdelek vrne (izdelek mora biti v nespremenjeni količini in v originalni embalaži, skupaj z originalnim računom in garancijskim listom, v kolikor obstaja) bo izdelek predan v oceno strokovnjaku ali strokovni pravni osebi.

 1. Izpolnjevanje pogodbe

Prodajalec mora izpolnjevati potrošniško pogodbo v skladu z določili Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list RS, 97/2007 z dne 24.10.2007).

V primeru materialnih napak na izdelku se za odnose med potrošnikom in trgovcem uporabljajo določbe zakona o obveznostih v zvezi s pomanjkljivostmi materiala.

Če prodajalec ali proizvajalec ne jamči za točnost prodanega izdelka, mora izpolniti obveznosti, ki jih predpisuje zakon o obligacijskih razmerjih garancijo za pravilnost prodanega blaga, kot tudi obveznosti, ki jih garancija zagotavlja.

Pomanjkljivost na izdelku, kadar je to potrebno, se dokazuje v pooblaščenih institucijah ali s pomočjo pooblaščenega sodnega izvedenca.

Če pride do napake na izdelku, v šestih mesecih od dneva prenosa tveganja na potrošnika in prodajalec verjame, da pomanjkljivosti v tistem času ni bilo, stroške, ki jih strokovno preverjanje povzroči, nosi prodajalec.

Če napaka na izdelku nastane po izteku roka, ki ga določa zakon, vendar najpozneje v 24 mesecih od datuma prenosa tveganja na potrošnika, nosi stroške strokovnega preverjanja prodajalec ali kupec, odvisno od rezultatov strokovnega izkaza oz. rezultata.

 1. Cene izdelkov in storitev
 • Cene proizvodov so izražene v EUR € in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV).
 • Cene izdelkov se lahko spremenijo do potrditve nakupa.
 • S potrditvijo nakupa uporabniki končajo postopek nakupa prek interneta.
 • Cena dostave kupljenih izdelkov ni vključena v ceno izdelka. Cena dostave ni odvisna od kraja dostave. Cene pošiljk so sledeče;

o   Cena dostave je 3,80€ za nakupe do 59,99€

o   Za nakupe nad 60,00€ je dostava brezplačna.

 

 1. Metoda in postopek plačevanja

Plačilo cene izdelka in stroški dostave se izvede osebno, ob prevzemu paketa, z gotovino ali plačilno kartico. Ob tej priložnosti se dostavni službi plača celoten znesek, naveden na računu + stroški dostave.

 1. Dostava

Dostava izdelkov je možna le na ozemlju Republike Slovenija.

Po prejemu spletnega naročila se prične postopek priprave in odpošiljanje paketa. Vaše naročilo bo odpremljeno najkasneje v roku 2- 3 delovne dni od prejema naročila.

 1. Varstvo podatkov

Podjetje Eurom-Denis-Toys d.o.o. se zaveže, da bo varoval zasebnost vseh odjemalcev in da bo podatke uporabljal in obdelal izključno za namen določen v teh pogojih.

Eurom-Denis-Toys d.o.o. lahko zbira osebne podatke o uporabniku, kot so ime, naslov, davčno številko (za pravne osebe), telefonsko številko in / ali e-poštni naslov le, če uporabnik prostovoljno predloži podatke Eurom-Denis-Toys d.o.o.

Eurom-Denis-Toys d.o.o. bo podatke uporabljal izključno za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in za boljši vpogled in razumevanje posameznih potreb in zahtev, kot tudi nadaljnji razvoj in kakovosti za vse storitve.

Eurom-Denis-Toys d.o.o. zbira, obdeluje in objavlja podatke o upravičencih, ki se nanaša na metodo igračkedenis.si, ne da bi razkril identiteto uporabnika in / ali osebnih podatkov, ki omogočajo odkrivanje identitete uporabnika.

Vsi uporabniški podatki so na voljo samo zaposlenim v podjetju Eurom-Denis-Toys d.o.o., in bodo uporabljeni le za uspešno poslovanje.

Vsi zaposleni v Eurom-Denis-Toys d.o.o. so odgovorni za spoštovanje načel varstva zasebnosti.

 

 1. Komunikacija internetne trgovine Igračkedenis.si z uporabniki

Vaš e-poštni naslov ali telefonska številka, ki ste jo navedli pri registraciji, se lahko uporabijo za preverjanje naročilnice in dostavni rok naročenega blaga.

Za vsa vprašanja, predloge ali nejasnosti nas lahko kontaktirate na:

• po telefonu 03/292 63 30 v času od 9:00 - 19:00 vse dni razen nedelje.

• po elektronski pošti na: pe608@eurom-denis-toys.si

• po pošti na naslov: Denis trgovina Velenjka, Celjska cesta 40, 3320 Velenje

 

Stranke imajo možnost izbire ali želijo prejemati obvestila, ki se uporabljajo za namene trženja. V tem primeru Eurom-Denis-Toys d.o.o. za namen promocije storitve in / ali izdelka in izdelkov, po elektronski pošti obvešča kupca o spremembah ali dodajanju vsebin na spletni strani, popusti, promocije izdelkov ali spremembe načina zagotavljanja storitev. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče to privolitev.


OK

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Kliknite OK